5. PROLINKUJTE WEB

Pamatujete si pavouky, kteří prolézají internet a stahují si obsah z jednotlivých webových stránek? Tihle pavouci se mezi jednotlivými stránkami pohybují přes odkazy. To znamená, že se mohou dostat pouze na stránku, na kterou vede nějaký odkaz.

Pokud na webu vytvoříme stránku a odnikud na ni nepovede odkaz, pavouk se k ní nikdy nedostane, stránka se pak nedostane do indexu vyhledávače, a tím pádem ani do výsledků vyhledávání.

typy odkazů

Odkazy rozlišujeme na interní odkazy (odkazy mezi jednotlivými stránkami našeho webu), externí odkazy (odkazy z našeho webu na cizí web) a externí zpětné odkazy (odkazy z cizího webu na náš web). Náš e-book se věnuje především interním odkazům, kterými prolinkováváme stránky našeho webu mezi sebou.

Budování externích zpětných odkazů je také důležitá součást optimalizace - tzv. linkbuilding. Jejím hlavním cílem je získávání zpětných odkazů z kvalitních webů, čímž se zvyšuje hodnota stránky/webu pro vyhledávače a současně přes odkazy přichází noví návštěvníci na web.

Pro hodnotu konkrétní stránky v rámci webu je důležité, kolik interních odkazů na ni vede. Čím víc odkazů, tím ji vyhledávač vnímá jako důležitější.

Obr. Ukázka interního prolinkování webu

Vyhledávače mají rádi i kvalitní externí odkazy – to znamená odkazy na jiné hodnotné weby. Klidně proto odkazujte z relevantních frází na články na Wikipedii nebo jiné stránky s vysokou informační hodnotou.

Navigační menu

Menu je důležitý prvek interního prolinkování. Stránky, na které menu odkazuje, vnímá vyhledávač jako jedny z nejdůležitějších, neboť odkazy z menu se vyskytují v podstatě na každé stránce webu.

U odkazů z hlavního menu si neděláme příliš hlavu s tím, že do nich potřebujeme dostat konkrétní klíčová slova. Menu by mělo být především logické a srozumitelné pro návštěvníka.

Textové odkazy v obsahu stránky

Stránky propojujeme i v textu. Jakmile narazíme na to, že téma stránky souvisí s jinou stránkou, odkažte na ni. V podstatě byste se měli držet selského rozumu a přemýšlet, co dalšího na webu by mohlo návštěvníka zajímat, pokud je právě na této stránce.

Zaujme-li někoho stránka s nabídkou svatebního focení, pravděpodobně ho bude také zajímat, kolik focení stojí, takže přidáme textový odkaz „ceník svatebního focení“, který povede na stránku s ceníkem.

Obr. Ukázka interních odkazů na stránce

Klíčová slova v odkazech

Na webech často narazíte na odkazy s obecným textem „Více…“, „Další informace“, „Čtěte zde“ apod. Tyto výrazy ovšem neříkají nic o tom, co se bude na stránce nacházet. Abyste předali informaci o cílové stránce, jednoduše odkaz veďte z běžného textu. Tímto způsobem uživatelům i vyhledávačům sdělíte, co je na další stránce čeká.

Klíčová slova v odkazech používejte přirozeně tak, jak se do věty hodí. Skloňujeme, obalíme přídavnými jmény nebo dalšími upřesňujícími slovy. I v tomto případě bychom se ovšem měli vyvarovat nadužívání klíčových slov. Uživatele může například rušit při čtení textu, pokud odkaz v článku vede z jedné nebo dvou dlouhých vět. Pro vyhledávač je zase naprosto přirozené, že část odkazů na webu povedete z obecných výrazů, jako jsme zmínili v prvním odstavci.